March 30th, 2010

готовка

Литания

Ад сілаў шатанскіх, ад духа сьмертнага,
Ад сьмерці раптоўнай,
Божа, барані, Божа, барані нас.


  • Current Mood
    depressed depressed